tsuki – stoot

oi tsuki – rechte stoot

Er wordt gestoten met de vuist aan de kant van het voorste been

Alternatieve namen

jun tsuki

Oi Tsuki

gyaku tsuki – rechte stoot (tegenover gestelde kant)

Er wordt gestoten met de vuist aan de kant van het achterste been (tegenovergesteld)

Alternatieve namen

onbekend

Gyaku TsukiRaakvlak

De vuist.

vuist_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *